Reviews

Som fiolist är Lena Jonsson svårslagen. Hon svingar stråken som ett trollspö.

— Lira musikmagasin [Read more]

Lena Jonsson har en skön öppenhet i kompositionerna och en tilltalande lekfullhet i sitt sätt att spela. [...] Hon låter melodin tala till lyssnaren utan att försöka tränga sig på. Hon säger här är jag, så här spelar jag, lyssna om du vill. Och man vill. Och vill en gång till. Och en till...

— Dala-demokraten 2018-05-02 [Read more]

If you are already a fan of Lena Jonsson, you will be expecting an exciting mix of contemporary and traditional fiddle, American oldtime and Swedish dance music, folk rock and rockabilly funk: so this album won't hold many surprises. If you are new to Jonsson's music, welcome to a world of fine fiddling from both sides of the Atlantic.

— FolkWorld #65 [Read more]

Articles